logo 67

         powered by
t com

logo 67


Ustanovom upravlja upravno vijeće koje ima pet članova od kojih predsjednika i tri člana imenuje Gradsko vijeće Grada Pule, a jednog člana iz svojih redova većinom glasova biraju stručni djelatnici ustanove, odnosno umjetničko osoblje.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće kojeg čine: Miodrag Čerina (predsjednik), Jasna Jaklin Majetić, Vesna Sajić, Sandra Petrović Dishpalli i Ivan Nekić. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Ravnatelj i umjetnički ravnatelj Festivala ne mogu biti imenovani, odnosno izabrani za člana Upravnog vijeća, no mogu, na poziv predsjednika, sudjelovati u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.

predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu